با سلام و احترام

پیام مدیریت فروش موبایل :

امیدوار هستیم که تیم ما در تمامی بخش ها

به خوبی و درستی وظیفه خود را انجام دهند.

تا هیچ وقت نیاز به پر کردن فرم نباشد اگر در هر

صورت شکایت یا نارضایتی دارید فرم را پر کنید

تا در اولین فرصت مشکل شما برسی و حل شود.