اسکرول

با توجه به نواسان قیمت ارز امکان افزایش قیمت وجود دارد. اگر قصد خرید دارید در اولین فرصت ثبت و تکمیل کنید.